Män!

Om det är någon vi i Macho i Kollektivtrafiken tycker är mer frustrerande än män som bresar på bussar, spårvagnar, tåg och tunnelbanor är det män som tycker de har biologisk rätt att ta mer plats än kvinnor bara för att de är ja, just det, män.

22 Jan 2012