En notering

Vi tycker alla får sitta hur dem vill. Vi vill göra människor medvetna hur machomän tar mer plats i kollektivtrafiken. Ibland går det direkt ut över andra trafikanter, andra gånger är det en representation av socialt kodad maskulinitet. Vi vill alltså uppmärksamma hur det tenderar att vara enklare för män att ta plats än vad det är för kvinnor.

7 Dec 2011